Autorzy oraz wykonawcy

Autorzy oraz wykonawcy

Maria Samsel – dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, koordynator Projektu.

Fest Grupa, Warszawa – opracowanie programu konserwatorskiego fortu i mauzoleum, pod  kier. prof. dr. hab. inż. arch. Piotra Molskiego.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa – opracowanie programu oczyszczenia fosy, pod kier. prof. dr. hab. Mirosława Krzemieniewskiego. 

KAPS Architekci, Warszawa – projekt wykonawczy.
 
Norbert Kasparek – prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  autor scenariusza wystawy (nr 1).
 
Barbara Kalinowska – wicedyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, pomysłodawca Projektu, autor scenariusza wystaw w mauzoleum (nry 2-7).
 
Agnieszka Sowa-Szenk – architekt, Wrocław, autor projektu plastycznego ekspozycji w mauzoleum.
 
Grażyna Talarek – kierownik Działu Edukacji i Promocji Muzeum Kultury Kurpiowskiej, autor programu edukacyjnego.