Wystawy

Wystawy

Wystawy dotyczą kilku płaszczyzn tematycznych, wchodzących ze sobą w dialog, wpisujących się w projekt konserwacji i rewitalizacji mauzoleum i fortu carskiego w Ostrołęce. Dialog ów uwzględni fakt powstania, w 1931 roku, mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką 1831 roku na terenie carskiego fortu ziemnego zbudowanego w latach 80-tych XIX wieku oraz fortu, który powstał na polu bitwy z 1831 roku stoczonej między wojskami polskimi i rosyjskimi.

Pomnik-mauzoleum stanowi jeden z nielicznych zachowanych przykładów kubaturowych budynków z okresu dwudziestolecia międzywojennego upamiętniających poległych w bitwach 1831 roku. Inne pola bitew kampanii 1831 roku upamiętniają krzyże, pomniki itp. Jedynie w Ostrołęce powstała budowla z założenia monumentalna. O wyjątkowości mauzoleum, w odniesieniu do innych planowanych i realizowanych przed drugą wojną pomników i mauzoleów, stanowi wkomponowanie go w założenie o historycznej funkcji militarnej – fortu. Realizacja pomnika-mauzoleum stanowiła z jednej strony kompozycyjne uzupełnienie osiowego założenia fortecznego, z drugiej zaś strony, poprzez dominującą nad carskim fortem bryłę, symbolizowała walkę i ostateczne zwycięstwo nad zaborcą. Osiowy charakter założenia pomnikowego wraz z majdanem fortu miały tworzyć zespół o charakterze memoratywnym. Powrót do idei mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką wspartej funkcją muzealną, edukacyjną (wyjaśniającą tę ideę poprzez współczesne formy przekazu, pozwoli przywrócić tożsamość budowli i pierwotnego planu podjętego przez mieszkańców Ostrołęki w setną rocznicę bitwy.

 

Tematyka prezentowanych wystaw koresponduje z ideą mauzoleum, z zachowaniem jego przesłania jako miejsca upamiętniającego poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831r.:

  • Panorama bitwy pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku i dzieje kampanii 1831 roku. Wirtualizacja przestrzeni historycznej pola bitwy (I poziom).
  • Obchody setnej rocznicy bitwy pod Ostrołęką w kontekście obchodów ogólnokrajowych upamiętniających wybuch powstania listopadowego i bitwy kampanii 1831 roku (I poziom).
  • Autorzy projektu mauzoleum i jego realizacja w czasie. Historia niszczenia i odbudowy mauzoleum (I poziom).
  • Historia fortyfikacji rosyjskiej w Ostrołęce (I poziom).
  • Mauzoleum – przestrzeń sakralna (II poziom).
  • Galerie otaczające mauzoleum górą z ekspozycją nt. kampanii 1831 r.  (III poziom).
  • Taras widokowy – identyfikacja i nadanie tożsamości miejscom, związanych z przebiegiem bitwy z 26 maja 1831 r., w obecnej przestrzeni miasta (IV poziom).
  • Skansen Artylerii Królestwa Polskiego na terenie fortu ziemnego.