Rezultaty projektu

Rezultaty projektu

W wyniku realizacji Projektu powstał nowy produkt turystyczny w oparciu o istniejące dziedzictwo kulturowe. Udostępniony został nowy obiekt infrastruktury kultury.

Konserwacji i rewitalizacji poddane zastał dwa obiekty wpisane do rejestru zabytków, których stan określano jako bardzo zły – carski fort ziemny oraz pomnik – mauzoleum. W pierwszym przypadku wyeksponowano in situ unikalną fortyfikację, w drugim jedyne na taką skalę w kraju mauzoleum wiążące się z powstaniem listopadowym.

Zabezpieczone zostały przed degradacja dwa obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poszerzeniu uległa oferta turystyczna i kulturalna muzeum.

Konserwacja i rewitalizacja pomnika – mauzoleum pozwoliła przeznaczyć część obiektu na mauzoleum, część zaś zaadaptować na muzeum. Tematyka prezentowanych w nim wystaw koresponduje z ideą mauzoleum, z zachowaniem jego przesłania, jako miejsca upamiętniającego poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku.

Nowo otwarte obiekty będą przystosowane do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne.

Zatrudnione zostały cztery osoby.

Powstał nowy punkt informacji kulturalnej.

Utworzona została strona internetowa Projektu