Generalicja powstania listopadowego

Generalicja powstania listopadowego

Wystawa planszowa „Generalicja powstania listopadowego” poświęcona została najważniejszym polskim wojskowym, którzy wzięli udział w dramatycznych wydarzeniach lat 1830–1831. Wystawa stanowi zarys portretu zbiorowego generalicji.

Na kolejnych planszach przedstawione zostały sylwetki najważniejszych generałów naczelnie dowodzących zrywem – Józefa Chłopickiego, Jana Zygmunta Skrzyneckiego, Jana Krukowieckiego i Macieja Rybińskiego. Nie byli to jedyni generałowie jacy stawali na czele powstania, lecz ich rola jest kluczowa dla przebiegu wojny polsko-rosyjskiej 1831 r. Zwrócono uwagę na przebieg ich karier wojskowych i przygotowanie do pełnienia najważniejszych funkcji w armii.

Plansze ukazujące generalicję jako zbiorowość zwracają uwagę na kwestię przygotowania jej przedstawicieli do prowadzenia działań zbrojnych, jak też ich podejście do wybuchu powstania. Dowiadujemy się także, jakie było pochodzenie społeczne i stanowe najważniejszych polskich wojskowych.

Na ostatniej części wystawy omówiono sylwetki generałów–bohaterów bitwy pod Ostrołęką. Wśród przedstawionych postaci zabraknąć nie mogło Ludwika Kickiego czy Henryka Kamieńskiego. Część plansz poświęcono mniej znanym generałom, takim jak Kazimierz Małachowski, Ludwik Pac czy Ludwik Bogusławski.

Do zilustrowania zagadnień związanych z tematem wystawy wykorzystano liczne materiały graficzne, które pozwalają zagłębić się w atmosferę epoki.

Do ekspozycji wykorzystano materiały ze zbiorów:
Biblioteki Jagiellońskiej,
Biblioteki Narodowej,
Biblioteki Publicznej we Wrocławiu,
Biblioteki Śląskiej w Katowicach,
Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu,
Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego,
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie,
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce,
Muzeum Narodowego w Warszawie.

 

Kurator wystawy: Krzysztof Augustyniak.
Scenariusz wystawy: Krzysztof Augustyniak.
Projekt i opracowanie graficzne: Magdalena Krystianiak-Tomczak.
Redakcja językowa: Anna Osipińska-Augustyniak.

Wystawa czynna od 29 listopada 2022 r. do 24 listopada 2023 r.