Konferencja podsumowująca projekt „Konserwacja obrazu Karola Malankiewicza pt. Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 r.”

Konferencja podsumowująca projekt „Konserwacja obrazu Karola Malankiewicza pt. Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 r.”

Dyrekcja Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza na konferencję podsumowującą projekt „Konserwacja obrazu Karola Malankiewicza pt. Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 r.”, która odbędzie się 15 listopada 2023 roku w godz. 12.00-14.00 w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce przy placu gen. Józefa Bema 8.

 

Program konferencji:

1. Maria Samsel – „»Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 r.« w nowej odsłonie”.
2. Dr Aleksandra Trochimowicz – „Konserwacja obrazu Karola Malankiewicza »Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 r.« – zakres prac, problemy, efekty”.
3. Wojciech Krajewski – „Karol Malankiewicz i jego obraz – analiza batalistyczna i kostiumograficzna”.
4. Dr Barbara Kalinowska – „Kolekcja twórczości żołnierzy powstania listopadowego działających na Wielkiej Emigracji”.
5. Joanna Zyśk – „Podsumowanie projektu »Konserwacja obrazu Karola Malankiewicza pt. Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 r.”«.

Projekt „Konserwacja obrazu Karola Malankiewicza pt. Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 r.” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.