Nabór na stanowisko dozorcy

Nabór na stanowisko dozorcy

Stanowisko: Dozorca

I. Informacje ogólne.
– wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy,
– miejsce w strukturze organizacyjnej: Zagroda Kurpiowska w Kadzidle,
– rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny (w okresie późniejszym możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony).

II. Wymagania:
– wykształcenie średnie,
– umiejętność obsługi centrali: p.poż., monitorów CCTV,
– dokładność, rzetelność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
– umiejętność stosowania obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku.

III. Dodatkowe atuty:
– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
– umiejętność kreatywnego działania.

IV. Zakres realizowanych zadań:
– pełnienie dyżurów zgodnie z grafikiem na każdy miesiąc,
– pilnowanie zabudowań Zagrody przed zaprószeniem ognia,
– codzienna kontrola zabezpieczenia Zagrody przed pożarem, kradzieżą mienia i
innymi zagrożeniami,
– dozór nad muzealiami, a także pozostałym wyposażeniem Zagrody,
– obsługa systemów: przeciwpożarowych, monitorów CCTV,
– zapobieganie uszkodzeniu i zniszczeniu mienia,
– powiadamianie odpowiednich służb w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia
zdrowia, życia i mienia,
– utrzymanie porządku i czystości terenu posesji i jej otoczenia,
– wykonywanie drobnych napraw sprzętów i urządzeń.

V. Wymagane dokumenty:
– CV,
– list motywacyjny,
– kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie ukończonych studiów, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.),
– kserokopie świadectw pracy,
– mile widziane referencje,
– klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

VI. Sposób aplikacji:
– dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.
– dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Kultury Kurpiowskiej, pl. gen. J. Bema 8, 07-410 Ostrołęka lub na adres mailowy: biuro@muzeum.ostroleka.pl.

Oferta ważna do 10.12.2023 r.