Generał Henryk Kamieński – działalność wojskowa

Generał Henryk Kamieński – działalność wojskowa

Wystawa planszowa „Generał Henryk Kamieński – działalność wojskowa” poświęcona została jednemu z uczestników bitwy pod Ostrołęką z 26 maja 1831 r. Na trzynastu planszach merytorycznych przedstawione zostały kolejne etapy kariery wojskowej gen. Kamieńskiego. Od służby w wojsku francuskim, poprzez armię Księstwa Warszawskiego, aż do udziału w powstaniu listopadowym.

Szczególne miejsce w przygotowanej opowieści zajmuje okres powstania listopadowego i wojny polsko-rosyjskiej 1831 r., w którym to jak w soczewce skupiają się wszystkie cechy charakteru Henryka Kamieńskiego. Część ta zwieńczona została przedstawieniem nowej hipotezy badawczej dotyczącej okoliczności śmierci generała, którą sformułował prof. Tomasz Strzeżek.

Całość ekspozycji zamyka plansza poświęcona obrazowi gen. Henryka Kamieńskiego, jaki wyłania się z relacji osób mu współczesnych. Zachowane relacje źródłowe pozwalają stwierdzić, że Kamieński cieszył się szacunkiem i uznaniem, a wysoka ocena, jaką dziś wystawiają mu historycy, nie jest dziełem przypadku.

Do zilustrowania zagadnień związanych z tematem wystawy wykorzystano liczne materiały graficzne, które nadają szerszy kontekst prezentowanej opowieści.

 

Do ekspozycji wykorzystano materiały ze zbiorów:

Biblioteki Kórnickiej PAN,
Biblioteki Narodowej w Warszawie,
Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy,
Biblioteki Śląskiej w Katowicach,
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie,
Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego,
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce,
Muzeum Narodowego w Warszawie,
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego.

 

Kurator wystawy: Krzysztof Augustyniak.
Scenariusz wystawy: Krzysztof Augustyniak.
Projekt i opracowanie graficzne: Magdalena Krystianiak-Tomczak.
Redakcja językowa: Anna Osipińska-Augustyniak.

 

Wystawa czynna od 29 listopada 2023 r. do 25 listopada 2024 r.