Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Zapraszamy na wystawę „Pociąg do Kurpi. Ostrołęcka Kolej Wąskotorowa”

Zapraszamy na wystawę „Pociąg do Kurpi. Ostrołęcka Kolej Wąskotorowa”

W niedzielę, 21 września, odbył się wernisaż wystawy pt. „Pociąg do Kurpi. Ostrołęcka Kolej Wąskotorowa”, która przygotowaliśmy dla Państwa we współpracy z Fundacją Polskich Kolei Wąskotorowych. Ekspozycja prezentuje zdjęcia, archiwalia oraz zabytki techniczne pochodzące ze zbiorów: Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych w Rogowie, Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, Towarzystwa „Jan z Kolna”, Stowarzyszenia Kulturalnego Niemców „Heimat” w Szczytnie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce im. W. Gomulickiego, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce oraz osób prywatnych.

Kolej wąskotorowa, formalnie nazywana Ostrołęcką Koleją Dojazdową, zaś przez użytkowników pieszczotliwie Ciuchcią jeździła na trasie Grabowo-Myszyniec – Pupy (dzisiejsze Spychowo). Z Myszyńca biegła linia rozwidlająca się w Dębach na Kolno i Łomżę. Zbudowana przez wojsko niemieckie podczas działań I wojny światowej działała do początku lat 70. XX w. Początkowo służyła głównie do wywozu drewna z Puszczy Zielonej, dlatego od głównej trasy zbudowano wiele bocznic idących w głąb lasów, w których prowadzono wyrąb. W 1916 roku na głównej trasie rozpoczęto ruch pasażerski. Po uzyskaniu niepodległości bieg torów został przedzielony granicą państwową i podzielony na część niemiecką (Ortelsburger Kleinbahn) między Pupami a Rozogami i polską, która jako Ostrołęcka Kolej Wąskotorowa obsługiwała trakt kończący się w Myszyńcu z odgałęzieniami do Kolna i Nowogrodu. W latach 20. XX wieku dobudowano odcinek biegnący z Nowogrodu do Łomży.

Z uwagi na niedostateczną sieć dróg i trudności transportowe wąskotorówka odegrała na Kurpiach ważną rolę. Przyczyniła się do rozwoju gospodarczego regionu, dowoziła do miejsc pracy i nauki, a dzięki połączeniu z koleją normalnotorową na stacjach stycznych w Ostrołęce, Łomży i Spychowie stała się „oknem na świat” dla mieszkającej tu ludności.

Ekspozycja „Pociąg do Kurpi. Ostrołęcka Kolej Wąskotorowa” będzie czynna do 6 listopada br.