Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Wystawa „Bartnictwo” ze zbiorów prof. Krzysztofa Heyke

Wystawa „Bartnictwo” ze zbiorów prof. Krzysztofa Heyke

Dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza na otwarcie wystawy „Bartnictwo” ze zbiorów prof. Krzysztofa Heyke, które odbędzie się 12 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (pl. gen. J. Bema 8).

Wystawa Bartnictwo jest autorskim zapisem podróży, która rozpoczęła się w 2003 roku na białoruskim Polesiu i … nadal trwa. Tworzą ją unikatowe fotografie, mające formę wydruków o dużym formacie, wykonane przez Krzysztofa Heyke w ciągu wieloletnich badań tematu, autentyczne narzędzia bartnicze oraz multimedialne ekrany przedstawiające życie pszczół w środku kłody. Posługując się bezingerencyjną techniką z użyciem kamer endoskopowych i termowizyjnych autorowi udało się pokazać pszczeli mikrokosmos.

Zdjęcia przedstawiające bartników przy pracy oraz przydomowe pasieki ilustrują także użycie narzędzi związanych z tradycyjnym pszczelarstwem i bartnictwem. Część z tych narzędzi, zebranych przez autora wystawy podczas wypraw znalazła się także na wystawie.

Dociekliwość zaprowadziła reportera do ostatnich bartników żyjących na Polesiu, którzy swe umiejętności przejęli od przodków. Izolacja i zachowawczość lokalnych kultur spowodowały, że na Litwie, Białorusi i Ukrainie swoją działalność kontynuuje kilkuset bartników i pszczelarzy. Z kilkunastoma z nich spotkał się autor wystawy. W Polsce, jeszcze w czasach nowożytnych słynącej jako bartnicza potęga, Krzysztof Heyke natrafił jedynie na cztery rodziny, które kontynuują tradycje bartniczo –pszczelarskie. Kres rodzimemu rzemiosłu przyniosły carskie ukazy i zastosowanie nowoczesnych uli składanych z desek.

Obecnie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwają prace mające na celu wpisanie bartnictwa na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości.

Krzysztof Heyke – profesor zwyczajny dr habilitowany sztuk filmowych; fotograf, operator, podróżnik, wydawca. Urodził się w 1962 r. w Warszawie. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie, następnie Instytut Fotografii Artystycznej w Pradze (dyplom 1990) oraz Wydział Operatorski PWSFTviT w Łodzi (dyplom 1991). Na zaproszenie Wojciecha J. Hasa, od roku 1992 prowadzi zajęcia z fotografii na Wydziale Operatorskim i Wydziale Reżyserii macierzystej PWSFTviT.

Swoje prace prezentował na ponad 160 wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. Jest autorem fotografii do kilkunastu albumów. Są to m.in.: Polska romantyczna (siedmiokrotnie nagradzany w konkursach na najpiękniejszą książkę); Tam, gdzie lwowskie śpią orlęta; Polska. Duch Ziemi; Cmentarz Łyczakowski; Cmentarz na Rossie: od świtu do zmierzchu; Katedra lwowska obrządku łacińskiego; Świątynie Kresów; Ludzie Kresów; Kresy. Zapomniana ojczyzna; Rękopis znaleziony w Paryżu, Katedra Grodzieńska; Ostatni bartnicy Europy, których spotkałem.

Autor rozdziału poświęconego Polsce, który jest częścią prestiżowej publikacji Ludy świata.

Współpracował z magazynem „National Geographic”, jest także współautorem serii wydawniczych magazynu „National Geographic” – Między piekłem a niebem, Świat na talerzu, Na końcu świata.

Uczestnik i dokumentalista wypraw wysokogórskich m.in. w Himalaje, na Alaskę, Syberię, Kaukaz, Kilimandżaro, Aconcagua. Od kilkunastu lat podróżuje po dawnych Kresach Rzeczypospolitej Polskiej oraz Syberii, rejestrując aparatem życie i ślady aktywności Polaków, a także ich potomków.

Jego fotografie znajdują się w zbiorach muzeów i kolekcjach prywatnych.