Nowe zadania inwestycyjne

Nowe zadania inwestycyjne

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce otrzymało w sumie 135 tys. dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych.

Środki te przeznaczone zostaną na:

– Zakup akwareli Teofila Kwiatkowskiego do nowo tworzonej kolekcji prac malarzy Wielkiej Emigracji – uczestników powstania listopadowego (15 tys. zł).

– Zakup zestawu komputerowego do obróbki grafiki komputerowej (40 tys. zł).

– Zakup urządzenia do fumigacji in situ zbiorów muzealnych wykonanych z różnych materiałów (80 tys. zł).