Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki [dalej Konkurs] „Zaczyna się niewinnie. Mali kolekcjonerzy”

Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki [dalej Konkurs] „Zaczyna się niewinnie. Mali kolekcjonerzy”

Adresowany do dzieci w wieku 5-13 lat Konkurs „Zaczyna się niewinnie. Mali kolekcjonerzy” ma na celu propagowanie zasad świadomego kolekcjonerstwa oraz tworzenia kolekcji prywatnych wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Zadaniem uczestników Konkursu jest prezentacja (w formie plastycznej lub literackiej) swojej prywatnej kolekcji. Zostaną one ocenione przez specjalnie powołane do tego zadania jury. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane podczas „Dnia Kolekcjonera” 17 października 2015 roku.

Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki „Zaczyna się niewinnie. Mali kolekcjonerzy” jest jednym z działań podejmowanych w ramach projektu pt. „Od włoskich bufetów po ebay kolekcjonerów, czyli muzeum po drodze” realizowanego przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Wspieranie działań muzealnych”.

 

Fundatorem nagród w Powiatowym Konkursie Plastyczno-Literackim „Zaczyna się niewinnie. Mali kolekcjonerzy” są: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce oraz Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

 

 

Pliki do pobrania REGULAMIN pdf