Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki „Zaczyna się niewinnie. Mali kolekcjonerzy” – laureaci wyłonieni!

Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki „Zaczyna się niewinnie. Mali kolekcjonerzy” – laureaci wyłonieni!

Dziś, 25 sierpnia 2015 roku, w siedzibie naszego muzeum, po burzliwych obradach, jury wyłoniło laureatów Powiatowego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Zaczyna się niewinnie. Mali kolekcjonerzy”.

 

Adresowany do dzieci w wieku 5-13 lat, Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki „Zaczyna się niewinnie. Mali kolekcjonerzy” był jednym z działań podejmowanych w ramach projektu „Od włoskich bufetów po ebay kolekcjonerów, czyli muzeum po drodze” współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Uczestnicy mieli za zadanie w formie plastycznej bądź literackiej przedstawić ich realne lub wymarzone kolekcje i dostarczyć swoje dzieła do Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce do 30 czerwca br. Celem konkursu było propagowanie zasad świadomego kolekcjonerstwa oraz tworzenia kolekcji prywatnych wśród przedstawicieli młodego pokolenia.

 

 

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 17 października 2015 roku, podczas „Dnia kolekcjonera” w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce przy pl. gen. Józefa Bema 8.

Fundatorem nagród są: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce oraz Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.