Wystawa jubileuszowa „Od włoskich bufetów po ebay kolekcjonerów, czyli muzeum po drodze”

Wystawa jubileuszowa „Od włoskich bufetów po ebay kolekcjonerów, czyli muzeum po drodze”

Wystawa „Od włoskich bufetów po ebay kolekcjonerów, czyli muzeum po drodze” zostanie zrealizowana w ramach obchodów roku jubileuszowego, podsumowującego 40-lecie działalności Muzeum Kultury Kurpiowskiej (wcześniej Muzeum Okręgowego) w Ostrołęce oraz 130. rocznicy urodzin Adama Chętnika – etnografa, admiratora kultury kurpiowskiej, pomysłodawcy i założyciela Muzeum Kurpiowskiego (obecnie Skansenu Kurpiowskiego) w Nowogrodzie. Wstęp – WOLNY

 

Ekspozycja ma na celu zaprezentowanie pionierskich inicjatyw muzealnych i kolekcjonerskich sięgających tworzonych na kanwie idei krajoznawstwa, uwzględnienie muzeów związanych z lokalnym środowiskiem krajoznawczym oraz stworzenie mapy kolekcjonerstwa (w tym placówek prywatnych) powstałych w XX i XXI wieku na obszarze byłego województwa ostrołęckiego. Na tym tle twórcy wystawy ukażą działalność ostrołęckiego muzeum oraz zaprezentują muzealia reprezentatywne dla czterdziestoletniego procesu gromadzenia zbiorów.

 

Wystawie będzie towarzyszył katalog.

 

Wystawa jubileuszowa jest elementem projektu pt. „Od włoskich bufetów po ebay kolekcjonerów, czyli muzeum po drodze” realizowanego przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Wspieranie działań muzealnych”.