Ślub Walca

Ślub Walca

Sięgamy do muzealnych szuflad i prezentujemy fotografię ślubną wykonaną przez Franciszka Waltza, w 1933 roku. Panna młoda to Antonina Mierzejewska, córka Tekli i Józefa, ostrołęckiego kolejarza, pan młody to Jan Ryszard Walc, syn Franciszka Karola, właściciela fabryki guzików w Ostrołęce, brat fotografa Franciszka Stanisława, który uwiecznił młodą parę i jej gości na tej fotografii. Obok Antoniny siedzi Helena Sokolikówna, a obok Jana Ryszarda – Maria Czaplicka. W drugim rzędzie stoją od prawej: Józef Sokolik, Ireneusz Waltz (syn Franciszka Stanisława, również fotograf), Alfreda Waltzówna (siostra Franciszka Stanisława i Jana Ryszarda), Eugeniusz Mierzejewski (brat Antoniny, przed drugą wojną światową w Straży Więziennej, od lutego do połowy września 1945 roku naczelnik więzienia w Ostrołęce), następnie Halina Kornacka (córka Jana z jego drugiego małżeństwa z Anną Marią Waltz). Tylko mężczyzna stojący ostatni w tym rzędzie jest spoza Ostrołęki – to bliżej nam nieznany kuzyn z Pruszkowa.

Nazwisko Walc zapisywane było również Walz albo Waltz.

 

Fotografia ślubna Antoniny Mierzejewskiej i Jana Ryszarda Walca, 1933 rok, oprawiona w firmową kopertę zakładu, z nadrukowanym dekorem ptaka na gałązce, nr inw. MOO/HA/553.