Kocie święto

Kocie święto

Nie było prosto znaleźć kota w muzealnych zbiorach. Jednak udało się. Jest na jednej z prac Wacława Wąsowicza, przedstawiającej scenę handlu rybami na niewielkim placu Mityleny na wyspie Lesbos. Kot, tak jak pozostali bohaterowie tej sceny, również zainteresowany jest rybami, ale zachowuje tak pożądany dzisiaj dystans.

 

Wacław Wąsowicz, Sprzedawca ryb w Mitylenie, gwasz, papier, 1930 rok, nr inw. MKK/S/1556