Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Dotacja celowa na zakup plotera

Dotacja celowa na zakup plotera

Samorząd Województwa Mazowieckiego pozytywnie zaopiniował wniosek Muzeum Kultury Kurpiowskiej i przyznał dotację celową w wysokości 60 000 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny. Na podstawie Umowy nr W/UMWM-UU/UM/NW/607/2021 za tę kwotę zostanie zakupiony ploter do druku wielkoformatowego. Użytkowany do niedawna ploter został zakupiony w 2008 r. Przez wiele lat dzięki temu urządzeniu muzeum w ramach własnych możliwości przygotowywało druki wielkoformatowe do wszelkich działań wystawienniczych, edukacyjnych i promocyjnych. Po wieloletniej eksploatacji posiadany sprzęt jest przestarzały i niewystarczający na obecne potrzeby. Coraz częściej stary ploter wymagał kosztownych napraw. Zakupiony z dotacji celowej nowy ploter – drukarka wielkoformatowa będzie służył do tworzenia we własnym zakresie plakatów, banerów, wydruków na różnych formatach do wystaw stałych i czasowych, folderów, broszur itp. materiałów promocyjnych i edukacyjnych na nietypowych i specjalistycznych nośnikach, w technologii dającej optymalną jakość obrazu.

 

Logo Mazowsze