Konferencja „Kult świętych w diecezji łomżyńskiej” za nami

Konferencja „Kult świętych w diecezji łomżyńskiej” za nami

W środę, 12 października 2016 r., w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce odbyła się konferencja naukowa pt. „Kult świętych w diecezji łomżyńskiej”.

Konferencja poświęcona była tematyce kultu świętych w diecezji łomżyńskiej. Jej celem było pogłębienie wiedzy zdobytej podczas prezentacji wystawy pt. „Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej”. Aspekty religijne, historyczne, socjologiczne, antropologiczne i ikonograficzne związane z kultem świętych zaprezentowali przedstawiciele środowisk uniwersyteckich i muzealnych.

Dr Ewa Chomentowska przybliżyła słuchaczom zagadnienie wezwań maryjnych kościołów parafialnych oraz parafii na tle patrociniów w diecezji łomżyńskiej. Dr Katarzyna Ponińska omówiła pobożność maryjną w diecezji łomżyńskiej w kontekście wybranych sanktuariów. Zagadnienie kultu jezuickich świętych na terenie diecezji płockiej – z podkreśleniem szczególnej roli św. Stanisława Kostki – przedstawił dr Radosław Lolo. Ostatni prelegent pierwszego panelu – Piotr Kaszubowski – ukazał kult św. Stanisława Kostki w diecezji płockiej i łomżyńskiej. Po krótkiej przerwie dr Barbara Kalinowska przeanalizowała kult św. Anny na przykładzie obiektów sakralnych diecezji łomżyńskiej. Przedostatnie wystąpienie, wygłoszone przez Annę Henrykowską, poświęcone było tematowi kultu Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny w diecezji płockiej i łomżyńskiej. Konferencję kończyło wystąpienie prof. Janusza Hochleitnera dotyczące świętych w dorocznej obrzędowości kurpiowskiej. Konferencję zamknęła interesująca dyskusja, w którą zaangażowali się nie tylko prelegenci, lecz także zgromadzeni goście.

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej”, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.