Wystawa „Ostrołęckie upamiętnienia powstania listopadowego” została otwarta

Wystawa „Ostrołęckie upamiętnienia powstania listopadowego” została otwarta

Wczoraj (29.11.2021) w Pomniku Mauzoleum została otwarta wystawa „Ostrołęckie upamiętnienia powstania listopadowego”. Przybyłych gości przywitała dyrektor Maria Samsel oraz kurator wystawy Krzysztof Augustyniak, który wygłosił krótką prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną. W dalszej części spotkania zebrani przeszli do krypty, gdzie złożyli kwiaty i oddali hołd poległym powstańcom, następnie odbyło się oprowadzenie po wystawie.

Wystawę można zwiedzać do 21 listopada 2022 roku.