Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Ukończenie budowy systemu detekcji pożaru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle

Ukończenie budowy systemu detekcji pożaru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle

Muzeum Kultury Kurpiowskiej zrealizowało zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu detekcji pożaru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle”. Zadanie zrealizowano przy pomocy dotacji celowej w kwocie 111 315,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/NW/266/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. ze zmianami.

Koszt wykonania dokumentacji został sfinansowany przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 6 150,00 zł na podstawie umowy nr 4/UMWM/02/2017/NW-I-I/D z dnia 14 lutego 2017 r. ze zmianami.

 

logotyp Mazowsze