Zakup obrazu Teofila Kwiatkowskiego – Polonez / Zawisza Czarny

Zakup obrazu Teofila Kwiatkowskiego – Polonez / Zawisza Czarny

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zrealizowało zadanie pn. „Zakup obrazu Teofila Kwiatkowskiego – Polonez / Zawisza Czarny do zbiorów Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce”.

Obiekt trafił do zbiorów muzealnych poszerzając kolekcję zawierającą twórczość żołnierzy powstania listopadowego tworzących na Wielkiej Emigracji. Ważną częścią zbiorów Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce są muzealia związane z tym powstaniem narodowym oraz z jego uczestnikami. Teofil Kwiatkowski brał udział w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku. Muzeum w zbiorach posiada już prace tego artysty. Są one prezentowane na jednej z wystaw stałych Muzeum.

Zadanie zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 26 000,00 zł na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/NW/7035/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

logotyp Mazowsze