Zmiany w finansowaniu budowy sceny plenerowej w Zagrodzie Kurpiowskiej

Zmiany w finansowaniu budowy sceny plenerowej w Zagrodzie Kurpiowskiej

Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na ujęcie środków finansowych w wysokości 205 606,00 zł w wykazie środków niewygasających z upływem 2021 r. na realizację zadania pn. „Budowa sceny plenerowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle”.

Po uwzględnieniu powyższej zmiany kwota dofinansowania wynosić będzie 1 393 478,00 zł, w tym:

  • 2020 rok – 30 500,00 zł;
  • 2021 rok – 1 157 372,00;
  • 2022 rok – 205 606,00 zł – (wydatki niewygasające z upływem 2021 roku).

Część zadania przewidziana na rok 2021 została zrealizowana.

Zadanie realizowane jest przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/NW/673/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. ze zmianami.

logotyp Mazowsze