Ostrołęckie upamiętnienia powstania listopadowego

Ostrołęckie upamiętnienia powstania listopadowego

Lekcja plenerowa w formie spaceru historycznego, w trakcie którego uczestnicy poznają upamiętnienia powstania listopadowego znajdujące się na terenie Ostrołęki. Wiadomości utrwalone zostaną poprzez karty pracy.

Czas trwania: ok. 60 min.
Opłata za lekcję: 20 zł od osoby.

Lekcja adresowana do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Lekcja prowadzona w Pomniku Mauzoleum.