Z nadnarwiańskich borów

Z nadnarwiańskich borów

Autor: Adam Chętnik

Opracowanie i przygotowanie do druku: Jacek Chętnik, Janusz Gołota

Publikacja wydana z okazji 130. rocznicy urodzin wieszcza Kurpiowszczyzny – Adama Chętnika. Książka jest kontynuacją opracowania pt. „Z kurpiowskich borów”, wydanego przez „Ossolineum” we Lwowie w 1930 roku.

Wydawnictwo zawiera kalendarium wydarzeń nawiązujących do 130. rocznicy urodzin autora, zapiski bibliograficzne, wykaz  publikacji o Adamie Chętniku oraz opowiadania i gadki kurpiowsko-mazurskie. W drukowanym tekście książki język narracji został uwspółcześniony, jednak ingerencja została ograniczona do minimum, by zachować oryginalny język autora, koloryt stylu, specyfikę wypowiedzi, a nawet drobne nieścisłości. Tekst „gadek” został zachowany w wersji zastosowanej przez autora, bez porównań z obecnymi ustaleniami transkrypcyjnymi.

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika 2015, wyd. I, format 165 x 245 mm, 159 s., opr. twarda, ISBN 978-83-62775-21-7, ISBN 978-83-937286-3-3, cena: 20,00 zł