Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Informacje związane z nowelizacją przepisów obowiązującej uchwały antysmogowej

Informacje związane z nowelizacją przepisów obowiązującej uchwały antysmogowej

Dotyczy: obowiązującej uchwały antysmogowej oraz jej nowelizacji.

W trosce o czyste powietrze na Mazowszu oraz mając na uwadze, że walka z zanieczyszczeniami powietrza w trosce o zdrowie i życie mieszkańców jest priorytetem, przekazujemy istotne informacje związane z nowelizacją przepisów obowiązującej uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 59/22 z 26 kwietnia br. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 29 kwietnia 2022 r. poz. nr 5147 i weszła ona w życie z dniem 14 maja br.:

1. wprowadzono zakaz stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla:
1) od dnia 1 października 2023 r., w granicach administracyjnych m.st. Warszawy;
2) od dnia 1 stycznia 2028 r., w granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego;

2. wprowadzono na terenie całego województwa mazowieckiego zakaz eksploatacji kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych budynkach dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po dniu 1 stycznia 2023 r., jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora na której znajduje się instalacja;

3. wprowadzono wyłączenia dla kotłów na węgiel eksploatowanych w granicach powiatów znajdujących się w obszarze NUTS2 – warszawski stołeczny – kotły węglowe uruchomione do 1 czerwca 2022 r. spełniające wymogi ekoprojektu będą mogły być eksploatowane do końca ich żywotności;

4. pozostawiono możliwość użytkowania kotłów węglowych 5 klasy do końca ich żywotności.

 

Ogłoszenie o zmianie przepisów uchwały antysmogowej dla Mazowsza  >>> POBIERZ  <<<

 

Wszelkie dodatkowe informacje na temat obowiązującej uchwały antysmogowej oraz jej nowelizacji znajdują się na naszej stronie www.powietrze.mazovia.pl w zakładce „Uchwała antysmogowa”