Kurpiowskie pieczywo obrzędowe na Nowy Rok

Kurpiowskie pieczywo obrzędowe na Nowy Rok

Dawniej na Kurpiach, w okresie noworocznym, wypiekano pieczywo obrzędowe. W Puszczy Zielonej były nim „nowe latka” oraz „byśki”. To pierwsze stanowił pastuszek umieszczony na krążku ciasta, a wokół niego figurki drobiu (gęsi, kaczki, kury). „Byśkami” natomiast były pojedyncze zwierzęta leśne, takie jak jelenie, sarny zające lub hodowlane – konie, woły, kozy, owce czy barany. Zwyczaj wykonywania pieczywa obrzędowego był dla Kurpiów bardzo ważny, wymagający skupienia i uwagi, a do lepienia figurek zasiadała często cała rodzina.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, w którym sposób wykonywania „byśków” i „nowych latek” demonstruje twórczyni ludowa Wiesława Bogdańska.