Program „Kulturalna szkoła na Mazowszu” został przedłużony do końca 2023 roku

Program „Kulturalna szkoła na Mazowszu” został przedłużony do końca 2023 roku

Miło nam poinformować, że cieszący się dużym zainteresowaniem program „Kulturalna szkoła na Mazowszu” uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego został przedłużony do 31 grudnia 2023 roku. Program kierowany jest do grup szkolnych z terenu województwa mazowieckiego.

W ramach programu w dniach od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zorganizowane grupy szkolne mogą skorzystać z naszej oferty wystaw oraz lekcji muzealnych za jedyne 1 zł brutto od osoby. Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie zaakceptowanego przez Dyrektora szkoły lub jego Zastępcę, zgłoszenia na skorzystanie z oferty kulturalnej. Kartę zgłoszenia szkoły do programu, zgodnie z nowym wzorem, należy wysłać do Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce w formie papierowej i/lub elektronicznej.

 

Karta zgłoszenia szkoły do programu:  pobierz
Program „Kulturalna szkoła na Mazowszu”:  pobierz

 

Uwaga!
Przed wypełnieniem formularza należy uzgodnić z Działem Edukacji i Promocji MKK termin i cel wizyty (zwiedzanie i/lub lekcja i/lub warsztaty). Pracownicy działu są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00 pod numerem tel. 29 764 54 43 wew. 43.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, plac gen. J. Bema 8, 07-410 Ostrołęka lub na adres e-mail: edukacja@muzeum.ostroleka.pl

Oficjalny komunikat: https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/kulturalna-szkola-na-mazowszu-w-2023-roku.html

 

Uwaga! Uchwałą nr 1601/438/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 września 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie programu pn.: „Kulturalna szkoła na Mazowszu” wprowadzono następujące zmiany:

– rozszerzono grupę beneficjentów Programu o dzieci obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego (zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.)) tzw. „zerówki” wraz z opiekunami.

– preferencyjna cena biletu, o którym mowa w Programie, nie obowiązuje w przypadku skorzystania przez uczestników z bezpłatnej oferty zgodnie z aktualnym cennikiem danej instytucji kultury (np. w przypadku zwolnienia z opłaty wstępu dla dzieci do lat 7 lub w dniu, w którym wejście do instytucji kultury jest bezpłatne).