Zbliża się 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego

Zbliża się 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego

Rok 2023 został uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Rokiem Powstania Styczniowego oraz Rokiem Aleksandra Sochaczewskiego.

Za niespełna trzy tygodnie będziemy obchodzić 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, noszącego miano jednego z największych zrywów narodowowyzwoleńczych, na który złożyło się około 1200 bitew i potyczek.

O powstaniu, jego bohaterach i walkach toczonych m.in. na Kurpiowszczyźnie opowiemy Państwu w materiałach filmowych, które opublikujemy niebawem. Dziś chcielibyśmy zaprezentować znajdującą się w naszych zbiorach rycinę z francuskiego czasopisma „Le Monde Illustré” z 1863 r., przedstawiającą symboliczne powstanie styczniowe.

 

H. de Montaut, C. Maurand, Types et costiumes de l’armee polonaise, „Le Monde Illustré”, nr 311, 28.03.1863 r., nr inw. MKK/H/1988.