Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy

– Uporządkowanie zieleni na terenie fortu na podstawie przeprowadzonej waloryzacji, mające na celu uczytelnienie wartości kulturowych.

– Oczyszczenie fosy.

– Rekonstrukcja profili i nasypów form ziemnych: wyprofilowanie wału ziemnego po robotach rozbiórkowych, zlicowanie wału ziemnego z bocznymi tarasami pomnika, wyrównanie poziomu majdanu fortu w miejscu istniejącej niecki.

– Konserwacja elementów budowli pomnika.

– Rekonstrukcja elementów budowli pomnika.

– Specjalistyczne roboty budowlane  mające na celu odtworzenie elewacji mauzoleum zgodnie z ideą projektową.

– Adaptacja budowli na potrzeby mauzoleum i muzeum.

– Budowa parkingu.

– Przygotowanie wystaw.