Koncert patriotyczny „Dla Niepodległej”

Koncert patriotyczny „Dla Niepodległej”

Koncert patriotyczny „Dla Niepodległej” odbędzie się 11 listopada 2018 roku w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 70 tys. zł.

Koncert będzie miał charakter plenerowy, scena zlokalizowana będzie w Ostrołęce na placu gen. J. Bema, w sercu starego miasta. Idea, jaka przyświeca organizatorom, to ukazanie dziejów Polski poprzez najpiękniejsze, najważniejsze pieśni. W programie koncertu usłyszymy zarówno pieśni hymniczne, monumentalne np.: Bogurodzica i Gaude Mater Polonia jak i pieśni powstańcze, legionowe i żołnierskie z okresu Il wojny światowej, utwory współczesnych twórców np.: Jacka Kaczmarskiego.

Pieśni wykonywane będą przez ostrołęckich wykonawców, reprezentujących różne gatunki i style muzyczne: chóry, artystów operowych, regionalne zespoły ludowe, zespoły country, rockowe i hiphopowe a także grupy harcerskie. Chcemy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, stąd różnorodność konwencji i stylów muzycznych.

Celem organizowanego koncertu jest upowszechnienie tradycji śpiewania pieśni patriotycznych wśród mieszkańców Ostrołęki, umacnianie poczucia tożsamości narodowej i uczenie szacunku wobec polskiej historii i tradycji. Patriotyczne pieśni przez lata były i są nieodłącznym elementem życia wszystkich Polaków — towarzyszą naszemu narodowi od dziejów najdawniejszych aż po czasy współczesne. Polskie pieśni narodowe przekazywane z pokolenia na pokolenie są najlepszym świadectwem naszej historii. Jest to bardzo atrakcyjna forma popularyzacji i utrwalania pamięci o ważnych wydarzeniach z naszej przeszłości.

Koncertowi towarzyszyć będzie śpiewnik, z wybranymi pieśniami, zawierający komentarze z kontekstem historycznym poszczególnych utworów.

Koncert promowany będzie na stronie internetowej muzeum, w mediach społecznościowych, w mediach lokalnych, poprzez plakaty i ulotki.