Uroczyste zakończenie projektu „Rewitalizacja. Per causam ad animi”

Uroczyste zakończenie projektu „Rewitalizacja. Per causam ad animi”

W środę 3 października 2018 roku w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Rewitalizacja. Per causam ad animi”.

Zgromadzonych gości przywitała dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce – Maria Samsel, która opowiedziała o realizacji projektu, o przeszkodach jakie muzeum napotkało podczas realizacji zadania oraz o jego ostatecznych efektach. Następnie głos zabierali goście, na czele z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem. Po części oficjalnej przyszedł czas na koncert zespołu T/Aboret, po którym goście mieli okazje zwiedzić nowo otwarte wystawy stałe.

Celem projektu „Rewitalizacja. Per causam ad animi” było przywrócenie zabytkowej kamienicy zlokalizowanej przy Placu gen. J. Bema 9 dawnej świetności, a jednocześnie nadanie budynkowi nowoczesnej funkcjonalności, która jest niezbędna konkurencyjnej instytucji kultury we współczesnych czasach. Projekt przyczynił się z jednej strony do zachowania zabytkowych i historycznych walorów, a z drugiej – do przywrócenia rangi nowoczesnego, wyposażonego na wysokim poziomie technicznym, obiektu użyteczności publicznej.

Rewitalizacja zabytkowej kamienicy, a w szczególności XVI-wiecznych piwnic, umożliwiła włączenie do ogólnie dostępnej przestrzeni publicznej najstarszych zachowanych murów w mieście. Poddany zabiegom konserwatorskim budynek odzyskał swój zabytkowy charakter kamienicy z przełomu XIX/XX wieku, a tym samym przyczynił się do podniesienia estetyki w obrębie placu Bema – dawnego rynku staromiejskiego. Zwiększona powierzchnia przeznaczona na działalność edukacyjną umożliwi poszerzenie dotychczasowej oferty Muzeum o nowe formy popularyzacji zbiorów muzealnych, historii miasta i regionu.

Zrealizowany projekt przyniósł znaczną poprawę warunków pracy i obsługi zwiedzających. Powierzchnia wystawiennicza niezbędna do realizacji ekspozycji powiększyła się o 47,04%. Ponadto muzeum zyskało nowe przestrzenie magazynowe (wzrost o 44,5%). Powierzchnia przeznaczona na pracę edukacyjną wzrosła o 61,17%. Znacznemu powiększeniu uległa także przestrzeń: biurowa, magazynowo-gospodarcza, socjalno-sanitarna oraz obsługi i komunikacji (odpowiednio 42,78%, 39,88%, 150,02%, 154,34%).  Muzeum zyskało także powierzchnię komercyjno-usługową, która przeznaczona zostanie na muzealną kawiarnię.