Projekt „Od włoskich bufetów po ebay kolekcjonerów, czyli muzeum po drodze”

Projekt „Od włoskich bufetów po ebay kolekcjonerów, czyli muzeum po drodze”

Projekt pt. „Od włoskich bufetów po ebay kolekcjonerów, czyli muzeum po drodze” jest realizowany przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Wspieranie działań muzealnych”. Zadanie jest współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Celem projektu jest popularyzacja świadomego budowania kolekcji (również prywatnych) oraz podkreślenie ich znaczenia społecznego i edukacyjnego w procesie budowania tożsamości regionalnej.