Józef Bem – bohater Polski i Węgier

Józef Bem – bohater Polski i Węgier

Zajęcia w formie opowieści o elementach wspólnych w historii obu krajów. Postać gen. Józefa Bema zostaje zaprezentowana na tle burzliwych wydarzeń historycznych I połowy XX wieku w Europie.

Czas trwania zajęć: około 60 min.
Opłata za lekcję: 12 zł od osoby.
Lekcja adresowana do uczniów szkół podstawowych (klas IV-VIII) oraz ponadpodstawowych.
Lekcja prowadzona w Pomniku Mauzoleum.