“Pomnik szczerych serc”

“Pomnik szczerych serc”

Zajęcia, podczas których nasi goście poznają trudne losy Pomnika Mauzoleum żołnierzy poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku. Uczniowie  dowiedzą się jakie wydarzenie historyczne dało impuls do powstania budowli. Co spowodowało opóźnienie budowy? Co działo się z Pomnikiem po II wojnie światowej? Wiadomości utrwalimy za pomocą specjalnie przygotowanych kart pracy.

Czas trwania: 60 minut.

Odpłatność: 8 zł.

Lekcja adresowana do uczniów klas V–VIII szkoły podstawowej oraz szkół średnich.

Lekcja prowadzona w Pomniku Mauzoleum.