„Zdjęcie z krzyża”

„Zdjęcie z krzyża”

Minęło 10 lat od pierwszych Muzealnych Spotkań przy Lampce. Odbyły się 16 marca 2010 roku. Zebraliśmy się wówczas w niewielkiej sali wystawowej,