„Zdjęcie z krzyża”

„Zdjęcie z krzyża”

Minęło 10 lat od pierwszych Muzealnych Spotkań przy Lampce. Odbyły się 16 marca 2010 roku. Zebraliśmy się wówczas w niewielkiej sali wystawowej,

Rzeźba „Święty Roch”

Rzeźba „Święty Roch”

Wobec panoszącej się na świecie pandemii koronawirusa warto wspomnieć o uznawanym za chroniącego przed chorobami zakaźnymi świętym Rochu. Urodzony w końcu XIII wieku młodzieniec miał