Rzeźba „Święty Roch”

Rzeźba „Święty Roch”

Wobec panoszącej się na świecie pandemii koronawirusa warto wspomnieć o uznawanym za chroniącego przed chorobami zakaźnymi świętym Rochu. Urodzony w końcu XIII wieku młodzieniec miał oddać cały majątek ubogim i ruszyć w pielgrzymkę do Rzymu. W trakcie podróży zaczął

Obraz autorstwa Wlastimila Hofmana pt. Przewoźnik (Charon)

Obraz autorstwa Wlastimila Hofmana pt. Przewoźnik (Charon)

Mimo zamknięcia dla zwiedzających wystaw muzealnych nie przestaniemy udostępniać Państwu naszych zbiorów. Będziemy prezentować zabytki z nadzieją, iż po otwarciu placówki tym chętniej nas Państwo odwiedzą, by je osobiście obejrzeć. Dzisiaj przedstawiamy obraz autorstwa