„A pod borem…”

„A pod borem…”

Wystawa A pod borem… łączy sztukę fotografii i kurpiowską sztukę ludową. Głównym tematem aktywności twórczej podejmowanym przez artystów fotografików jak i twórców ludowych jest otaczająca przyroda a w niej: drzewa, zwierzęta i rzeki. Narrację muzealną łączą słowa pieśni kurpiowskich zapisane przez ks. Władysława Skierkowskiego, będące tytułami poszczególnych części wystawy. Ekspozycja podzielona jest na trzy części.

Wystawa „Skarby wieków średnich”

Wystawa „Skarby wieków średnich”

Zabytki znajdujące się na wystawie są najcenniejszymi eksponatami z kolekcji Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Prezentują różnorodność stylów zdobniczych i typów biżuterii używanej we wczesnym średniowieczu.

Na wystawie znalazły się zarówno proste wyroby jubilerskie wykonane z brązu,

Wystawa „W świecie rzeźb Romualda Zerycha”

Wystawa „W świecie rzeźb Romualda Zerycha”

Romuald Zerych (1888–1964) był artystą rzeźbiarzem. W latach od 1908 do 1911 i 1918–1919 uczył się u Xawerego Dunikowskiego i Tadeusza Breyera w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Związany był z Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych oraz z Zrzeszeniem Artystów Plastyków Zwornik.